Knapíkův bloczech

Jak to k sobě štymuje - Plzeň - Berounka nebo Mže ?

12.8.2010 NOVINKA Pro informaci, Trvalý odkaz

Jaký je Váš názor na to správné jméno řeky odtékající ze západočeské metropole ?

Pokusím se podat několik různých náhledů na tuhle zapeklitou problematiku.
Z dob historických, ale ne zas až tak moc vzdálených se do Vltavy vlévala řeka Mže (nazvaná tak dle svého původního germánského označení Mies Fluss - čiže něco jako mlžná nebo bílá řeka) už někdy ve 12.století.
To, že její část a posléze "celá" řeka, dostaly název Berounka má také svůj původ v minulosti, kdy část oblasti jejího toku a okolí dostalo asi v 17.st do pachtu panstvo z Berouna a tehdy došlo i k přejmenování této řeky.
Svědectvím této skutečnosti budiž i fakt, že obec daleko po proudu pod Plzní zvaná Planá (u Nynic) nosila v minulosti jméno Planá nade Mží.
Nyní si zacestujeme časem poněkud vpřed a přeneseme se do doby nedávno minulé, kdy i v plzeňských školách bylo žákům kladeno na paměť, že Berounka vzniká soutokem čtyř Plzní protékajích řek - Radbuzy, Úhlavy, Mže a Úslavy - a teprve soutokem s Úslavou U Jiřího ji lze takto pojmenovat.
Jiný výklad však nabízí např. oblíbená Wikipedie, která jako vznik Berounky uvádí soutok Radbuzy a Mže v lokalitě nedaleko pivovaru.
A aby nebylo výkladů málo, nezbývá než přidat zažité označení rybářských revírů, kde Mže oficielně končí až u jezu v Bukovci a od tohoto milníku je již revírově označována jako Berounka 10.
Další názory jednotlivců říkají např. tolik, že když už pojmenování Berounka, tak nejdříve od přibrání levostranného přítoku-Střely.

Pokud jsem byl v době nedávné pozorný, mám za to, že díky iniciativě primátora Plzně pana Rödla došlo k tomu, že hranice vzniku Berounky byla nějakým způsobem posunuta a dle této verze došlo tedy víceméně ke sloučení hranic rybářského revíru a uznání vzniku Berounky v již zmíněném Bukovci. K tomuto sjerdnocenému názoru bych se asi přikláněl i já.
  V této situaci nelze nevzpomenout na hádanku Vilyže, kde se po jasně položené otázce - Co udělá jedna ze západočeských řek po soutoku u pivovaru ? - dozvídáme následující - ZeMže !

 

Komentář ke článku (7)

Anketa:K čemu byste se přiklonili Vy ? Označení Berounka od ...
A) soutoku Mže a Radbuzy u pivovaru 0%
B) soutoku s Úslavou U Jiřího 56%
C) jezu v Bukovci 25%
D) přítoku Střely 0%
E) Berouna 19%
Hlasovalo 16 čtenářů.